Avlrestriktioner og anbefalinger

Pr. 1 januar 2013 har Dansk Kennel Klub indført nye avlsrestriktioner og avlsanbefalinger for labrador.
 
Avlsrestriktioner er de minimumskrav som avlshunde SKAL opfylde for at hvalpene kan få DKK-stambog. Når avlsrestriktionerne er opfyldt får hvalpene en såkaldt basis stambog.
 
Avlsanbefalingerne er yderligere anbefalinger, som ikke behøver at være opfyldt for at hvalpene kan få en stambog, men som man anbefaler er i orden før parring. Når både avlsrestriktioner og avlsanbefalinger er opfyldt får hvalpene en såkaldt Basis plus stambog.

HUSK at alle undersøgelser skal være foretaget og registreret INDEN parring. 


 
Avlsrestriktioner pr. 1. januar 2013 (skal være opfyldt før hvalpene kan få stamtavle)


HD-krav:
Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK.
En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B).

AD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel AD-status registreret i DKK.
En hund med AD grad 3 kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være AD fri (grad 0)

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.
Kryptorchid-attest:
Faderen til hvalpene skal have en dyrlægeattest, der beviser, at han har normale testikler på normal plads
eller en FCI-anerkendt præmiering
eller Dansk Retriever Klubs kvalifikationsprøve.

Øjenkrav for prcd/PRA: Afkom kan kun stambogsføres såfremt mindst et af forældredyrene er registreret genetisk fri for prcd/PRA i DKK.

En DNA-test for prcd/PRA gælder for livstid. Hvis begge forældredyr er registreret prcd/PRA-fri i DKK, registreres afkommet "Fri grundet forfædres DNA test".


Avlsanbefalinger pr. 1. februar 2019: (Anbefales af DRK og DKK, men det er ikke et krav for at hvalpene kan få stamtave)


For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk Retriever Klubs og DKK’s avlsanbefalinger” og dermed få en Basis Plus stambog, skal følgende være opfyldt:


1. Begge forældredyr skal før parring have HD status A eller B registreret i DKK

2. Begge forældredyr skal før parring have AD status 0 eller 1 registreret i DKK

3. Begge forældredyr skal før parring væren øjenundersøgt af et medlem af Den Danske Dyrlægeforenings øjenpanel eller anden af DKK godkendt øjendyrlæge. Undersøgelsen kan tidligst foretages når Hunden er 12 måneder gammel. Forældredyr, der anvendes i avl efter de er fyldt 5 år, skal være øjenundersøgt igen inden parring. Er hunden øjenundersøgt indenfor de sidste 12 måneder før 5 års dagen, er øjenlysningen gyldig i 12 måneder fra øjenundersøgelsesdatoen. Forældredyrene må ikke være registeret med samme øjensygdom hos DKK.

4. Mindst ét af forældredyrene være registreret genetisk fri for EIC i DKK